Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 04.06.2023, serwis aktualizowany: 30.05.2023 o godzinie: 17:28

Menu przedmiotowe

Strona główna

 

Witamy na stronie podmiotowej

Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie

w Biuletynie Informacji Publicznej

Serwis jest redagowany przez pracowników Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie zgodnie z wymogami:
 
- USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764),
​- USTAWA z dnia 25 lutego o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016, poz. 352),
- USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.2002, nr 101, poz. 926) ,
- USTAWA z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz.U.2001, nr 130, poz. 450),
- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISYTRÓW z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.2012, poz.526 ze zm.),
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz.U.2007, nr 10, poz.68)

 

Zapraszamy na naszą stronę: KPP w Radziejowie

 

Nasz adres:

Komenda Powiatowa Policji
w Radziejowie
88-200 Radziejów ul. Kościuszki 31

całodobowy telefon do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie:

tel. 477537200; 
tel. 514 970 556
fax. 477537247 

E-mail kontaktowy w sprawach urzędowych:

epuap-radziejow@bg.policja.gov.pl

 

 

 

 

 

do góry