Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

Informacje dla osób niepełnosprawnych ruchowo

I

 

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie znajduje się w budynku przy ulicy Kościuszki 31, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób ze szczególnymi potrzebami i przystosowano do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w następującym zakresie:

  • W Komendzie Powiatowej Policji w Radziejowie znajduje się winda zewnętrzna umożliwiająca wjazd na wysoki parter budynku, gdzie znajduje się pomieszczenie do obsługi interesantów;
  • informacje na temat załatwiania spraw w Komendzie udzielane są w przez Dyżurnego w pomieszczeni usytuowanym w holu głównym budynku oraz pod numerem telefonu  477537200;
  • toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się w korytarzu na parterze.

Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie decyzją z dnia 17 lipca 2020 powołał zespół koordynatorów do spraw dostępności. W skład zespołu wchodzą: 

W skład zespołu koordynatorów do spraw dostępności wchodzą:

  • aspirant sztabowy Marcin Krasucki telefon 47 7537 215.
  • młodsza aspirant Magdalena Cywińska-Grobelska  telefon 47 7737214, 
  •  
  • Do zadań koordynatorów ds. dostępności  należy w szczególności: 
  • Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Komendę Powiatowa Policji w Radziejowie.
  • Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez  Komendę Powiatowa Policji w Radziejowie zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
  • Monitorowanie działalności Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Metryczka

Data publikacji : 02.12.2015
Data modyfikacji : 30.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp.szt. Marcin Krasucki
Osoba udostępniająca informację:
asp.szt. Marcin Krasucki KPP Radziejów
Osoba modyfikująca informację:
aspirant sztabowy Marcin Krasucki
do góry