Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Informacja dla interesantów Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie

posługujących się językiem migowym

     Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.). Wychodząc naprzeciw potrzebom interesantów Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie informujemy, że zapewniamy usługi pozwalające na komunikowanie się osobom głuchoniemym za pośrednictwem środków wspierających komunikację:

  • poczta elektroniczna: dyzurny-radziejow@bg.policja.gov.pl
  • faks: 477537247
  • wiadomość SMS wysłana na numer telefonu: 697 052 112 (odbierana przez dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy i przekazywana wg właściwości miejscowej do właściwej jednostki Policji). Osoby wysyłające SMS muszą podać swoje dane personalne, miejsce zdarzenia oraz okoliczności zdarzenia (np. wypadek, kradzież, pożar, zasłabnięcie). Koszt wysłania wiadomości SMS według aktualnego cennika taryfy danego operatora.

Osoba uprawniona ma prawo skorzystania z pomocy osoby przybranej. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.).

      Osoba uprawniona ma prawo korzystania z pomocy wybranego umacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w Radziejowie lub w podległych komisariatach i posterunku Policji (z wyłączeniem sytuacji nagłych), z podaniem proponowanego terminu wizyty. W tym celu należy złożyć wniosek:

  • telefonicznie (za pośrednictwem osoby trzeciej sprawnej komunikacyjnie): 477537200; 
  • faksem na numer: 477537247
  • mailem na adres: dyzurny-radziejow@bg.policja.gov.pl
  • poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu: 697 052 112.

     Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) jest bezpłatna.

     Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego województwa kujawsko-pomorskiego dostępny jest na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 14.01.2016
Data modyfikacji : 04.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Ciechowicz KPP Radziejów Sekcja Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
aspirant sztabowy Marcin Krasucki
do góry