Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

    W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.


    Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

1. Oświadczenie majatkowe Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie opublikowane jest na stronie podmiotowej BIP KWP w Bydgoszczy w dziale oświadczenia majatkowe.

 

 2. Na terenia działania KPP w Radziejowie nie ma Komisariatów Policji.

Metryczka

Data publikacji : 04.10.2008
Data modyfikacji : 19.05.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Ciechowicz
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Ciechowicz KPP Radziejów Sekcja Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Ciechowicz
do góry