Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Struktura organizacyjna

Opis struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie

Strukturę organizacyjną, organizację kierowania, funkcje oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Powiatowej Policji  w Radziejowie z dnia 11 października 2007roku ( z późniejszymi zmianami).

Komendą Powiatową Policji  w Radziejowie kieruje Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie przy pomocy Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie oraz bezpośrednio podległych kierowników komórek i jednostek organizacyjnych, policjantów i pracowników wyznaczonych do koordynowania pracy komórek organizacyjnych Komendy.


Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie nadzoruje pracę swego Pierwszego Zastępcy oraz realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji  w Radziejowie:

  • Wydział Prewencji,
  • Ogniwo Ruchu Drogowego,
  • Zespół Kadr i Szkolenia i Prezydialny,
  • Zespół Administracyjno-Gospodarczy,
  • Zespół do spraw Informacji Niejawnych,
  • Zespół do spraw Informatyki,
  • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych.

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie:

  • Wydział Kryminalny,
  • Posterunki Policji w Piotrkowie Kujawskim i Topólce.
 
 
 

Metryczka

Data publikacji : 28.03.2023
Data modyfikacji : 28.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
aspirant sztabowy Marcin Krasucki
Osoba udostępniająca informację:
aspirant sztabowy Marcin Krasucki Jednoosobowe stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
aspirant sztabowy Marcin Krasucki
do góry